Cao đẳng Nội Vụ Hà Nội

Thông tin chi tiết
Cao đẳng Nội Vụ Hà Nội
Ngõ 36, Đường Xuân La , Tây Hồ, Hà Nội
(84-4) 37 533 659 -
http://www.truongnoivu.edu.vn
thaole vào 16-01-2012
681
 
 
0 thích
0 không thích

• Cho đến nay, Trường đã đào tạo được hơn 39 nghìn người hiện đang công tác trong các lĩnh vực hành chính, kinh tế, văn hóa từ Trung Ương đến địa phương.

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội trước kia là trường Trung học Văn thư Lưu trữ được thành lập theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng. 
Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội là một trong những Trường cao đẳng lớn, có uy tín. Trước kia là trường Trung học Văn thư Lưu trữ được thành lập theo Quyết định số 109/BT ngày 18/12/1971 của Bộ trưởng Phủ Thủ tướng; theo Quyết định số 72/TCCB-TC ngày 25/04/1996 của Bộ trưởng Trưởng ban Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ được đổi tên là Trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I; theo quyết định số 3225/QĐ-BGD&ĐT-TCCT ngày 15 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo được đổi tên Trường Cao đẳng Văn Thư Lưu trữ Trung ương I.
Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4/2008. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2275/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.
I. Vị trí và chức năng
1. Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực công tác nội vụ vầ cá ngành nghề khác cóliên quan; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
2. Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội là đơn vj sự nghiệp có thu, được thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo qui định của pháp luật. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại các ngân hàng và kho bạc nhà nước.
3. Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội đặt trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm phát triển Trường phù họp với chiến lược phát triển giáo dục, quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng của Nhà nước trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, trung cấp và nghề về các ngành học (hoặc các chuyên ngành) Quản trị nhân lực, Quản lý văn hoá, Quản trị văn phòng, Văn thư, Lưu trữ, Hành chính văn phòng, Thông tin thư viện, Thư ký văn phòng, Tin học và các ngành, nghề khác có liên quan khi được các cơ quan có thẩm quyền cho phép và theo qui định của pháp luật
3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và phù hợp với năng lực đào tạo của Trường.
4. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy và học tập đối với ngành nghề Trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
5. Biên soạn và duyệt giáo trình để sử dụng trong Trường trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định giáo trình do Hiệu trưởng thành lập.
6. Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục theo mục tiêu chương trình đào tạo ngành nghề đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép; công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
7. Triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác giáo dục và đào tạo nhằm tiếp cận với khoa học hiện đại, tiên tiến của các nước trên thế giới và khu vực
8. Tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ sản xuất phù hợp với ngành nghề đào tạo của Trường theo quy định của pháp luật.
9. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học theo chức năng, nhiệm vụ đựoc giao và theo qui định của pháp luật.
10. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo; hợp tác, liên kết với các cơ quan, tổ chức hữu quan nhằm phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, gắn đào tạọ với giải quyết việc làm, để đảm bảo hiệu quả nguồn nhân lực đã được đào tạo, tránh lãng phí xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
11. Tổ chức tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên theo quy định.
12. Phối hợp với gia đình, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục, đào tạo học sinh, sinh viên.
13. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường.
14. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, đất đai được giao theo quy định.
15. Thực hiện chế độ báo cáo với Bộ Nội vụ và các cơ quan quản lý Nhà nước về các hoạt động của trường theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao và theo quy định của pháp luật.
III. Những sự kiện quan trọng của Trường
• Khóa tốt nghiệp đầu tiên của Trường (Khóa I: 1973 - 1976) gồm 79 học sinh (100% là cán bộ và bộ đội).
• Ngày 01/08/1983: Trường được Chính phủ CHND Lào tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.
• Ngày 18/01/1990: Cục Lưu trữ Nhà nước cho phép Trường mở môn học mới: môn Thư ký trung cấp.
• Ngày 11/05/1994: Trường được phép đổi tên thành Trường Trung học Văn thư - Lưu trữ I.
• Ngày 25/04/1996: Quyết định số 72/TCCP-TC của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc đổi tên trường Trung học Văn thư - Lưu trữ I thành trường Trung học Lưu trữ và Nghiệp vụ Văn phòng I.
• Ngày 25/06/1996: Trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
• Ngày 30/01/2000: Trường hoàn tất việc chuyển từ Mê Linh, Vĩnh Phúc về quận Tây Hồ, Hà Nội sau 28 năm hoạt động tại Vĩnh Phúc.
• Ngày 15 tháng 6 năm 2005: Quyết định số 3225/QĐ-BGD & ĐT-TCCT của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo thành lập Trường Cao đẳng Văn Thư Lưu trữ Trung ương I.
• Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4/2008. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 2275/QĐ-BGDĐT đổi tên Trường Cao đẳng Văn thư Lưu trữ Trung ương I thành Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội.


Từ, hoăc cụm từ giúp việc tìm kiếm (tags)
Ảnh liên quan
Hiện chưa có ảnh về địa điểm Cao đẳng Nội Vụ Hà Nội, bấm vào nút bổ sung ảnh để thêm ảnh cho địa điểm.
Sponsors
Bình luận (0)
Bình luận của bạn:
kpDlMt

Hiện chưa chưa có bình luận nào. Hãy chia sẻ với chúng tôi ý kiến của bạn!