Nguyễn Quang Bích

Nguyễn Quang Bích

Thông tin chi tiết

Phố: dài 120m; từ phố Phùng Hưng đến phố Nguyễn Văn Tố.

Đất thôn Yên Trung Thượng, tổng Tiền Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ. Nay thuộc phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Thời Pháp thuộc là phố Phạm Phú Thứ (bao gồm cả phố Hội Tin Lành).

Thời tạm chiếm: ngắt ra làm hai phố. Từ 1964 đổi tên phần phố Phạm Phú Thứ ra Nguyễn Quang Bích.

Nguyễn Quang Bích (1832 -1890): vốn họ Ngô, tự Hàm Huy, hiệu Ngư Phong, người làng Trình phố, huyện Chân Định (nay là Kiến Xương), tỉnh Thái Bình, đỗ đình nguyên (1868), làm Tuần phủ Hưng Hoá. Pháp chiếm Bắc Kỳ (1882), ông tổ chức nghĩa quân chống Pháp gần 10 năm trời, gây nhiều tổn thất cho địch. Năm 1891, ông lâm bệnh, mất ở vùng núi Tôn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Tác giả Ngư Phong thi văn tập.

 

 

Ảnh liên quan
Hiện chưa có ảnh về phố Nguyễn Quang Bích, bấm vào nút bổ sung ảnh để thêm ảnh cho phố.
Video liên quan
Hiện chưa có video về phố Nguyễn Quang Bích, bấm vào nút bổ sung video để thêm video cho phố.
Bài viết liên quan
Hiện chưa có bài viết về phố Nguyễn Quang Bích, bấm vào nút bổ sung bài viết để thêm bài viết cho phố.
Bình luận (0)
Bình luận của bạn:
3aJHx9

Hiện chưa chưa có bình luận nào. Hãy chia sẻ với chúng tôi ý kiến của bạn!