Highlands Coffee (Syrena Tower)

Highlands Coffee (Syrena Tower)

Thông tin chi tiết
Highlands Coffee (Syrena Tower)
51 Xuân Diệu, Tây Hồ, hà Nội
thaole vào 07-01-2012
1706
 
 
0 thích
0 không thíchẢnh liên quan
Hiện chưa có ảnh về địa điểm Highlands Coffee (Syrena Tower), bấm vào nút bổ sung ảnh để thêm ảnh cho địa điểm.
Sponsors
Bình luận (1)
Bình luận của bạn:
Xb3A9B

Nhân viên phục vụ tương tối tốt và nhiệt tình.