Trường học quá thiếu, con em nhân dân phần lớn không được học, Chu Văn An thành lập trường tư và giảng dạy suốt đời, cho rằng. Nổi tiếng khắp nơi, “học sinh đông đúc, thường có người đỗ đại học”, ông Chu Văn An sinh năm 1292 tại xãContinue Reading

Tiểu sử và thân thế Ngô Quyền Ngô Quyền (897-944) là một anh hùng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Ông sinh ra vào ngày 12 tháng 3 năm Đinh Tỵ (năm 897) tại ấp Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội. Cha của ông là Ngô Mân, đangContinue Reading