Top 3 giờ tàu vinh hà nội hot nhất hiện nay

Sau đây là danh sách giờ tàu vinh hà nội hot nhất được tổng hợp bởi HanoiStory

Vé tàu từ Hà Nội đi Vinh có nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, Thường khoảng 245,000 đồnglà đã có một chỗ vừa ý. Quảng đường 319Km từ Hà Nội đi Vinh có 7 đoàn tàu đón trả khách. Quý khách có thể mua vé qua điện thoại 02473 053 053 hoặc đặt trực tiếp trên website: Vé tàu Hà Nội Vinh.

Bạn có thể tra cứu thông tin về giá vé các hạng ghế, bảng giờ tàu Hà Nội Vinh, danh sách các tàu chạy từ Hà Nội đi Vinh và các thông tin liên quan đến việc gửi hàng hóa, các chương trình khuyến mãi, các chính sách hỗ trợ đối với Sinh viên, Người già đi tàu Hà Nội Vinh

Vé tàu Hà Nội Vinh

Số điện thoại bán vé

Đoạn đường sắt 319Km từ Ga Hà Nội đi Vinh tàu chạy hết khoảng 6 Giờ 35 phút . Quý khách có thể lựa chọn một trong những chuyến tàu: SE7 , SE5 , SE9 , SE3 , SE19 , SE1 , NA1.

Bảng giờ tàu Hà Nội Vinh

Tên tàu Ga Hà Nội Ga Vinh Tổng thời gian Tàu SE7 06:00 12:02 6 Giờ 2 phút Tàu SE5 09:00 15:00 6 Giờ 0 phút Tàu SE9 14:30 20:55 6 Giờ 25 phút Tàu SE3 19:30 01:16 5 Giờ 46 phút Tàu SE19 20:10 02:02 5 Giờ 52 phút Tàu SE1 22:20 03:42 5 Giờ 22 phút Tàu NA1 22:45 05:20 6 Giờ 35 phút

Giá vé tàu Hà Nội Vinh

Với số lượng 7 chuyến tàu chạy mỗi ngày, bạn có thể lựa chọn các giá vé khác nhau, tùy vào từng loại ghế, loại tàu và từng thời điểm. Giá vé tàu hỏa giao động khoảng 245,000 đồng.

Gía Vé tàu SE7 Hà Nội Vinh

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫) 0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 459,000 1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 489,000 2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 430,000 3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 460,000 4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 435,000 5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 405,000 6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 351,000 7 GP Ghế phụ 170,000 8 NCL Ngồi cứng điều hòa 231,000 9 NML Ngồi mềm điều hòa 276,000 10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 286,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE7

Gía Vé tàu SE5 Hà Nội Vinh

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫) 0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 443,000 1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 455,000 2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 485,000 3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 473,000 4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 407,000 5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 418,000 6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 448,000 7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 437,000 8 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 417,000 9 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 372,000 10 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 321,000 11 GP Ghế phụ 170,000 12 NC Ngồi cứng 203,000 13 NML Ngồi mềm điều hòa 276,000 14 NMLV Ngồi mềm điều hòa 286,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE5

Gía Vé tàu SE9 Hà Nội Vinh

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫) 0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 429,000 1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 459,000 2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 394,000 3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 424,000 4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 404,000 5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 360,000 6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 312,000 7 GP Ghế phụ 166,000 8 NC Ngồi cứng 197,000 9 NML Ngồi mềm điều hòa 263,000 10 NMLV Ngồi mềm điều hòa 273,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE9

Gía Vé tàu SE3 Hà Nội Vinh

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫) 0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 455,000 1 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 485,000 2 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 433,000 3 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 463,000 4 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 427,000 5 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 401,000 6 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 344,000 7 GP Ghế phụ 202,000 8 NML56 Ngồi mềm điều hòa 313,000 9 NML56V Ngồi mềm điều hòa 323,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE3

Gía Vé tàu SE19 Hà Nội Vinh

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫) 0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 382,000 1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 400,000 2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 430,000 3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 412,000 4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 353,000 5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 370,000 6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 400,000 7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 383,000 8 AnLv2M Nằm khoang 2 điều hòa VIP 924,000 9 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 344,000 10 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 325,000 11 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 277,000 12 GP Ghế phụ 156,000 13 NML Ngồi mềm điều hòa 245,000 14 NML56 Ngồi mềm điều hòa 290,000 15 NML56V Ngồi mềm điều hòa 300,000 16 NMLV Ngồi mềm điều hòa 255,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE19

Gía Vé tàu SE1 Hà Nội Vinh

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫) 0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 438,000 1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 438,000 2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 468,000 3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 468,000 4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 405,000 5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 405,000 6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 435,000 7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 435,000 8 AnLv2M Nằm khoang 2 điều hòa VIP 845,000 9 BnLT1M Nằm khoang 6 điều hòa T1 407,000 10 BnLT2M Nằm khoang 6 điều hòa T2 369,000 11 BnLT3M Nằm khoang 6 điều hòa T3 317,000 12 GP Ghế phụ 194,000 13 NML56 Ngồi mềm điều hòa 298,000 14 NML56V Ngồi mềm điều hòa 308,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu SE1

Gía Vé tàu NA1 Hà Nội Vinh

STT Mã Loại chỗ Giá vé (₫) 0 AnLT1 Nằm khoang 4 điều hòa T1 405,000 1 AnLT1M Nằm khoang 4 điều hòa T1 442,000 2 AnLT1Mv Nằm khoang 4 điều hòa T1 472,000 3 AnLT1v Nằm khoang 4 điều hòa T1 435,000 4 AnLT2 Nằm khoang 4 điều hòa T2 380,000 5 AnLT2M Nằm khoang 4 điều hòa T2 415,000 6 AnLT2Mv Nằm khoang 4 điều hòa T2 445,000 7 AnLT2v Nằm khoang 4 điều hòa T2 410,000 8 BnLT1 Nằm khoang 6 điều hòa T1 365,000 9 BnLT1M Nằm khoang 6 điều hòa T1 398,000 10 BnLT2 Nằm khoang 6 điều hòa T2 340,000 11 BnLT2M Nằm khoang 6 điều hòa T2 371,000 12 BnLT3 Nằm khoang 6 điều hòa T3 285,000 13 BnLT3M Nằm khoang 6 điều hòa T3 310,000 14 GP Ghế phụ 160,000 15 NML Ngồi mềm điều hòa 235,000 16 NMLV Ngồi mềm điều hòa 245,000 Chú ý: Giá vé đã bao gồm tiền bảo hiểm. Giá có thể thay đổi theo 1 số điều kiện: thời gian mua vé, đối tượng đi tàu, vị trí chỗ trên toa…

Bảng giá vé tàu NA1

Hướng dẫn đặt vé tàu Hà Nội Vinh

Giờ đây, với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ thông tin, bạn chẳng cần đi đâu xa chỉ cần ở nhà cũng có thể đặt vé tàu online đơn giản và nhanh chóng nhất qua website đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Bước 1: Click chuột vào: ĐẶT VÉ TÀU HOẢ

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin ga đi: Hà Nội, ga đến: Vinh và các trường có sẵn, bấm “Đặt vé”

Bước 3: Sau 5 phút, nhân viên sẽ gọi điện xác nhận thông tin, tiến hành thanh toán và hoàn tất đặt vé tàu Từ Ga Hà Nội Đến Ga Vinh.

Cách thanh toán vé tàu Hà Nội Vinh

Hình thức thanh toán sau khi đặt vé tàu online hoặc qua điện thoại là chuyển khoản qua ngân hàng, qua cây ATM, qua dịch vụ internet banking hoặc qua các điểm thu hộ.

Hành khách đặt vé tham khảo hướng dẫn thanh toán Vé Tàu để biết thông tin tài khoản các Ngân hàng. Nếu còn thắc mắc, đừng ngần ngại liên hệ:

Thông tin liên hệ mua vé tàu Hà Nội Vinh

 • Số điện thoại bán vé tàu Hà Nội Vinh: 02473 053 053
 • Tổng đài bán vé tàu hoả tại Hà Nội: 0399 305 305 – 0383 083 083
 • Đại lý vé Tàu hỏa tại Hà Nội: 1900 636 212
 • Thông tin về Giờ tàu ga Hà Nội: 02473 470 303
 • Địa chỉ ga Hà Nội: 120 Đường Lê Duẩn, Văn Miếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đại lý bán vé tàu Hà Nội Vinh

Hiện nay Đường sắt Việt Nam đã phát hành Vé tàu điện tử, Việc mua vé tàu thuận tiện hơn rất nhiều, Bạn không cần phải tới đại lý bán vé tàu tại Hà Nội hoặc ra Ga Hà Nội mà chỉ cần ở nhà Gọi điện hoặc đặt qua Website bán vé tàu trực tuyến. Bạn cũng có thể đặt vé máy bay Hà Nội Vinh bằng hình thức đặt trực tuyến như vé tàu.

Điện thoại liên hệ đặt vé tàu trên toàn quốc

Bấm ngay mã vùng + 7 305 305 để mua vé bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào bạn muốn.

Vé tàu Hà Nội Vinh

Liên hệ đặt vé trên toàn quốc

Chúc bạn có chuyến đi an toàn!

Top 3 giờ tàu vinh hà nội tổng hợp bởi HanoiStory

Bảng giá vé, lịch chạy tàu tuyến Hà Nội –  Vinh và ngược lại

 • Tác giả: vetau247.com
 • Ngày đăng: 04/07/2022
 • Đánh giá: 4.83 (983 vote)
 • Tóm tắt: Tàu Hà Nội – Vinh (Từ 2022), Tàu SE: Từ 204.000đ/vé ngồi, 415.000 đ/ vé nằm. Tàu TN: 171.000đ/vé ngồi, 327.000 đ/ vé nằm. Tàu NA 205.000đ/vé ngồi, …

Vé tàu lửa Vinh đi Hà Nội giá rẻ khuyến mãi tàu thống nhất bắc nam

 • Tác giả: vetaugiare24h.com
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 4.44 (377 vote)
 • Tóm tắt: NA2 Vinh đi Hà Nội Đặt vé:
  SE8 Vinh đi Hà Nội Đặt vé:
  SE36 Vinh đi Hà Nội Đặt vé:
  SE20 Vinh đi Hà Nội Đặt vé:

Bảng Giờ tàu Hỏa Tuyến Thống Nhất Vinh Hà nội , Bang Gio Tau

 • Tác giả: vetau24h.com
 • Ngày đăng: 12/07/2022
 • Đánh giá: 4.28 (561 vote)
 • Tóm tắt: Xin quý khách vui lòng bấm vào link dưới đây để tìm hiểu bảng giờ tàu Bỉm Sơn – Hà nội: Tàu SE2 Vinh – Hà nội · Tàu SE4 Vinh – Hà nội.