Tổng hợp 6 trung tâm bảo trợ xã hội hà nội hay nhất, đừng bỏ lỡ

Các bạn đang xem trung tâm bảo trợ xã hội hà nội hay nhất được tổng hợp bởi HanoiStory

Ở ngoài xã hội. chúng ta không khó để bắt gặp những mảnh đời gặp khó khăn cần nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng. Có những người phải lang thang khắp nơi, không có nơi ăn chốn ở ổn định dù đã đứng tuổi. Họ xứng đáng được hưởng những quyền lợi tối thiểu như cơm ăn, áo mặc, chỗ ở để tự nuôi sống mình. Chính vì vậy, Nhà nước đã đặt ra các chính sách thành lập ra một nơi để cưu mang những đối tượng như vậy, hay chúng ta còn gọi với cái tên như trung tâm trợ giúp xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội… Nhưng làm thế nào để có thể liên hệ kịp thời đến các trung tâm bảo trợ xã hội ở địa phương? Bài viết sau đây của Luật Sư X cung cấp các thông tin như địa chỉ, số điện thoại cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Nội

Cơ sở bảo trợ xã hội là gì?

Thuật ngũ cơ sở bảo trợ xã hội; hay theo luật còn gọi là cơ sở trợ giúp xã hội ở Việt Nam được chính thức sử dụng kể từ khi Nghị định số 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội có hiệu lực thi hành.

Cơ sở trợ giúp xã hội có thể được hiểu là nơi cung cấp các hình thức trợ giúp xã hội, giúp các đối tượng xã hội có hoàn cảnh đặc biệt tìm đến để nương tựa và vượt qua sự khắc nghiệt của cuộc sống. Cơ sở trợ giúp xã hội bao gồm các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập. Trong đó, cơ sở trợ giúp xã hội công lập do cơ quan nhà nước thành lập, quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho thực hiện các nhiệm vụ; cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí cho thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở.

Mời bạn đọc xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội không liên tục có được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Các loại hình cơ sở bảo trợ xã hội

Nhà nước khuyến khích các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thành lập cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, trợ giúp đối tượng có nhu cầu trợ giúp xã hội trên lãnh thổ Việt Nam. Cá nhân, tổ chức đầu tư xây dựng cơ sở được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, các loại hình cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm:

 • Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người cao tuổi.
 • Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
 • Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc người khuyết tật.
 • Cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.
 • Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp thực hiện việc chăm sóc nhiều đối tượng bảo trợ xã hội hoặc đối tượng cần trợ giúp xã hội.
 • Trung tâm công tác xã hội thực hiện việc tư vấn, chăm sóc khẩn cấp hoặc hỗ trợ những điều kiện cần thiết khác cho đối tượng cần trợ giúp xã hội.
 • Cơ sở trợ giúp xã hội khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở bảo trợ xã hội

Nhiệm vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

Cơ sở có một số hoặc các nhiệm vụ sau:

 • Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp
  • Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp;
  • Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác;
  • Bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng như: Nơi cư trú tạm thời, thức ăn, quần áo và đi lại.
 • Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.
 • Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.
 • Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.
 • Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện đặc biệt khó khăn, không tự lo được cuộc sống và không có điều kiện sinh sống tại gia đình, cộng đồng.
 • Cung cấp dịch vụ điều trị y tế ban đầu.
 • Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, trợ giúp các đối tượng trong các hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao, các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng lao động sản xuất theo quy định của pháp luật.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển về thể chất, trí tuệ, nhân cách và hòa nhập cộng đồng.
 • Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực
  • Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên;
  • Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
  • Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.
 • Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.
 • Phát triển cộng đồng
  • Liên hệ với người dân, chính quyền các cấp trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng;
  • Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền;
  • Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyện viên công tác xã hội.
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.
 • Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ, tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.
 • Quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức vận động và tiếp nhận sự hỗ trợ tài chính, hiện vật của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để thực hiện các hoạt động của cơ sở.
 • Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo yêu cầu và các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Quyền hạn của cơ sở trợ giúp xã hội

 • Tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người có nhu cầu theo quy định.
 • Từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho đối tượng nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ sở, trừ trường hợp có quyết định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền.
 • Lựa chọn các biện pháp nghiệp vụ trợ giúp xã hội để trợ giúp đối tượng theo quy định của pháp luật,
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc xem thêm: Bắt trẻ em đi ăn xin bị xử lý như thế nào?

Đối tượng phục vụ của cơ sở bảo trợ xã hội

Các cơ sở bảo trợ xã hội được thành lập với mục đích trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua sự khắc nghiệt của cuộc sống. Đây là những đối tượng đặc biệt, và theo quy định bao gồm các đối tượng sau:

 • Đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp bao gồm:
  • Nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân của nạn buôn bán người; nạn nhân bị cưỡng bức lao động;
  • Trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú.
 • Người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
 • Những người không thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này nhưng có nhu cầu được trợ giúp xã hội, tự nguyện đóng góp kinh phí hoặc có người thân, người nhận bảo trợ đóng góp kinh phí (sau đây gọi chung là đối tượng tự nguyện).
 • Các đối tượng khác theo chương trình, đề án hỗ trợ hoặc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Tiêu chuẩn đối với cơ sở bảo trợ xã hội

Để đảm bảo tốt việc thực hiện bảo trợ xã hội, cơ sở cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định. Cụ thể như sau:

Điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực

Môi trường và vị trí

Cơ sở phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông, trường học, bệnh viện, không khí trong lành có lợi cho sức khỏe của đối tượng; có điện, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt.

Cơ sở vật chất

Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất sau:

 • Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 30 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị. Đối với cơ sở chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, diện tích đất tự nhiên phải đảm bảo tối thiểu 80 m2/đối tượng ở khu vực thành thị, 100 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 120 m2/đối tượng ở khu vực miền núi.
 • Diện tích phòng ở của đối tượng bình quân tối thiểu 6 m2/đối tượng. Đối với đối tượng phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân tối thiểu 8 m2/đối tượng. Phòng ở phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của đối tượng.
 • Cơ sở phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ; khu sản xuất và lao động trị liệu (nếu có điều kiện).
 • Các công trình, các trang thiết bị phải bảo đảm cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em tiếp cận và sử dụng thuận tiện.

Nhân viên trợ giúp xã hội

Nhân viên trợ giúp xã hội phải bảo đảm tiêu chuẩn sau đây:

 • Có sức khỏe để thực hiện trợ giúp xã hội đối tượng;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích;
 • Có kỹ năng để trợ giúp xã hội đối tượng.

Có đội ngũ nhân viên trợ giúp xã hội bảo đảm đủ về số lượng, trình độ chuyên môn đạt tiêu chuẩn phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ của cơ sở.

Tiêu chuẩn trợ giúp xã hội

Tiêu chuẩn về môi trường, khuôn viên và nhà ở

Cơ sở bảo đảm có địa điểm thuận tiện, môi trường xanh, sạch và bảo đảm khuôn viên và nhà ở có yếu tố đặc thù, phù hợp với cơ sở ở khu vực nông thôn, miền núi và khu vực đô thị.

Cơ sở vật chất của cơ sở bảo đảm đạt các tiêu chuẩn về xây dựng, phù hợp với đặc điểm của đối tượng.

Tiêu chuẩn về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng

Cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn tối thiểu về y tế, vệ sinh, quần áo và dinh dưỡng để chăm sóc đối tượng, phù hợp với những đối tượng có nhu cầu đặc biệt như trẻ sơ sinh, trẻ khuyết tật, trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ốm hoặc suy dinh dưỡng, người cao tuổi và những đối tượng có chế độ ăn kiêng theo bệnh tật, theo tôn giáo hay tín ngưỡng.

Tiêu chuẩn về giáo dục và học nghề

Cơ sở bảo đảm cho đối tượng được học văn hóa, học nghề phù hợp với khả năng, nhu cầu và theo quy định của pháp luật.

Tiêu chuẩn về văn hóa, thể thao, thể dục và giải trí

Cơ sở bảo đảm cho đối tượng chăm sóc tại cơ sở tiếp cận về văn hóa, thể thao, thể dục và giải trí phù hợp với truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm của đối tượng.

Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Nội

Theo đó, UBND TP.Hà Nội cho biết, hiện Hà Nội có 12 cơ sở bảo trợ xã hội thuộc diện sắp xếp, bao gồm: Nhóm Trung tâm Bảo trợ xã hội phân theo địa bàn, thực hiện đa chức năng (04 đơn vị): Trung tâm Bảo trợ số I, II, III, IV Hà Nội;

Nhóm Trung tâm chăm sóc người khuyết tật tâm thần (2 đơn vị): Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần số 2 Hà Nội;

Nhóm Trung tâm chăm sóc người khuyết tật (không bao gồm người khuyết tật tâm thần) (3 đơn vị): Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, Trung tâm Phục hồi chức năng Việt – Hàn;

Nhóm cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội (2 đơn vị): Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Nhóm đơn vị đặc thù (1 đơn vị): Làng Trẻ em Birla Hà Nội.

Hà Nội có nhiều trung tâm bảo trợ xã hội nên số điện thoại cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Nội có sự khác nhau, cụ thể:

 • Thông tin Trung tâm bảo trợ xã hội I:

Địa chỉ: QL3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3880 0052

Thông tin Trung tâm bảo trợ xã hội II:

Địa chỉ: Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội

Điện thoại: 024 3377 1135

 • Thông tin Trung tâm bảo trợ xã hội III:

Địa chỉ: số 3 TDP 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà NộiHotline: 024 3839 0187 và 024 3839 0185

 • Thông tin Trung tâm bảo trợ xã hội IV:

Địa chỉ: TT. Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội

Hotline: 0433 863 080

Câu hỏi thường gặp

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về nội dung Số điện thoại cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Nội. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu có thắc mắc và cần nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của luật sư X; hãy liên hệ 0833 102 102

Top 6 trung tâm bảo trợ xã hội hà nội tổng hợp bởi HanoiStory

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 1

 • Tác giả: sfccharity.com
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 4.67 (470 vote)
 • Tóm tắt: Trung tâm bảo trợ xã hội 1 được thành lập với chức năng: tập trung, nuôi dưỡng, quản lý, … Địa chỉ: thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội đón nhận Bằng … – Bộ Lao động

 • Tác giả: molisa.gov.vn
 • Ngày đăng: 10/12/2022
 • Đánh giá: 4.5 (365 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay, Trung tâm đang thường xuyên nuôi dưỡng 180 người cao tuổi và trẻ em. Theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 11-5-2022 của UBND thành phố …

Top 10 địa chỉ cần từ thiện tại Hà Nội

 • Tác giả: toplist.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 4.32 (464 vote)
 • Tóm tắt: Trung tâm bảo trợ xã hội III · Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội · Trung tâm trẻ mồ côi, suy dinh dưỡng · Trung tâm Nuôi dưỡng …

Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội: Môi trường xanh-sạch-đẹp góp

 • Tác giả: m.laodongxahoi.net
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 4.19 (246 vote)
 • Tóm tắt: (LĐXH)- Trong 30 năm qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 Hà Nội đã chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 1.500 lượt đối tượng là người già cô đơn không nơi …

Trung tâm bảo trợ xã hội 2 hà nội – Sở Lao động

 • Tác giả: solaodong.hanoi.gov.vn
 • Ngày đăng: 02/15/2023
 • Đánh giá: 3.98 (464 vote)
 • Tóm tắt: Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, có tư cách pháp nhân, …

Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội: 40 năm sẻ chia, vun đắp tình

Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội: 40 năm sẻ chia, vun đắp tình
 • Tác giả: thiduakhenthuongvn.org.vn
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 3.78 (417 vote)
 • Tóm tắt: TĐKT – Trung tâm Bảo trợ Xã hội II Hà Nội được thành lập từ năm 1979 với tên gọi ban đầu là Trại Xã hội. Trải qua 4 thập niên hoạt động và trưởng thành, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể nói các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội đang được triển khai một cách khoa học và hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các đối tượng. Khi bước chân vào Trung tâm, các đối tượng …

Related Posts

Tổng hợp 5 chung cư an khánh hà nội tốt nhất hiện nay

Danh sách chung cư an khánh hà nội hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Top 5 hà nội vĩnh phúc hot nhất, bạn nên biết

Dưới đây là danh sách hà nội vĩnh phúc mới nhất

Danh sách 4 tranh canvas hà nội hay nhất

Dưới đây là danh sách tranh canvas hà nội hữu ích nhất được tổng hợp bởi HanoiStory

Tổng hợp 5 viện dinh dưỡng quốc gia hà nội hay nhất

Các bạn đang xem viện dinh dưỡng quốc gia hà nội hay nhất được tổng hợp bởi HanoiStory

Tổng hợp 5 điện thoại samsung cũ giá rẻ tại hà nội tốt nhất, đừng bỏ lỡ

Mời các bạn xem điện thoại samsung cũ giá rẻ tại hà nội hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Top 4 đăng ký thường trú tại hà nội hay nhất

Dưới đây là danh sách đăng ký thường trú tại hà nội hay nhất được tổng hợp bởi HanoiStory